6ο Διεθνές Συνέδριο "Ακούγοντας Φωνές"

Οδ[υσσ]εύοντας με τις Σειρήνες: Παλεύοντας προς την ανάρρωση σε καιρούς κρίσης

http://www.symvoli.gr/conference/hearingvoices/page/main/ Το 6ο Διεθνές Συνέδριο ‘Ακούγοντας Φωνές’ θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 10-12 Οκτωβρίου 2014. Τα Διεθνή Συνέδρια ‘Ακούγοντας Φωνές’ οργανώνονται από το Intervoice, ένα διεθνές δίκτυο ανθρώπων που ακούνε φωνές, κριτικών επαγγελματιών και ερευνητών, συγγενών και άλλων ενδιαφερόμενων πολιτών. Στόχος του δικτύου Intervoice είναι η αλλαγή του τρόπου κατανόησης και αντιμετώπισης της εμπειρίας ακρόασης φωνών μέσα από την παραγωγή… Continue reading Οδ[υσσ]εύοντας με τις Σειρήνες: Παλεύοντας προς την ανάρρωση σε καιρούς κρίσης