Δικαιώματα Νοσηλευομένων, Ταυτότητα

Δικαιώματα των Νοσηλευομένων σε Ψυχιατρεία και Ψυχιατρικές Κλινικές

Κατεβάστε τα Δικαιώματα νοσηλευομένων σε ψυχιατρεία και ψυχιατρικές κλινικές

Δικαιώματα Νοσηλευομένων

Δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς (άρθρο 47 του Ν.2071 / 1992)

1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του. 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ΄ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά… Continue reading Δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς (άρθρο 47 του Ν.2071 / 1992)

Δικαιώματα Νοσηλευομένων

Σύσταση R83/2 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης: Νομική Προστασία προσώπων που πάσχουν από ψυχική διαταραχή και εισέρχονται ως εκούσιοι πάσχοντες

Κατεβάστε τη Σύσταση R83-2