Δικαιώματα Νοσηλευομένων, Ταυτότητα

Δικαιώματα των Νοσηλευομένων σε Ψυχιατρεία και Ψυχιατρικές Κλινικές

Κατεβάστε τα Δικαιώματα νοσηλευομένων σε ψυχιατρεία και ψυχιατρικές κλινικές

Δικαιώματα Νοσηλευομένων

Τα δικαιώματα ατόμων με ψυχικές διαταραχές στην Ελλάδα

  Κατεβάστα τα δικαιώματα των ατόμων με ψυχικές διαταραχές στην Ελλάδα

Δικαιώματα Νοσηλευομένων

Δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς (άρθρο 47 του Ν.2071 / 1992)

1. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα προσεγγίσεως στις υπηρεσίες του νοσοκομείου, τις πλέον κατάλληλες για τη φύση της ασθένειας του. 2. Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας σ΄ αυτόν με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει όχι μόνο την εν γένει άσκηση της ιατρικής και της νοσηλευτικής, αλλά… Continue reading Δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς (άρθρο 47 του Ν.2071 / 1992)

Δικαιώματα Νοσηλευομένων

Σύσταση R83/2 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης: Νομική Προστασία προσώπων που πάσχουν από ψυχική διαταραχή και εισέρχονται ως εκούσιοι πάσχοντες

Κατεβάστε τη Σύσταση R83-2